Forskaling og armering er en viktig del av forarbeidet for fundamentering og betongstøping. Finnes ingen begrensninger for hva man kan forskale og støpe i betong.
Hell Betong AS sørger for at forskalingen er i vater og følger de standarder som er satt innenfor forskaling.